25 thoughts on “❀137❀162❀Vĩnh Hằng Chí Tôn❀Truyện Tranh Tiên Hiệp❀”

  1. Cho tôi hỏi nó là trên 30 tuổi sao ở phút 37-38 nó lại kêu ít hơn tôi k nhớ rõ time giải thích giùm tôi

  2. Sao cảm giác tác giả giảm sức mạnh của nv chính thế nhỉ nhớ hồi trc nó mạnh lắm mà đỡ đc mấy đòn của tà vương cơ mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *