1009. (1) Hồi ức chiến trường KXem thêm các video clip từ Win win Việt Nam:
Bảo vệ biên giới phía Bắc

Bảo vệ biên giới Tây Nam

Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7

Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng

Nhân vật lịch sử

#hoiucchientruongk #sudoan341 #Winwinvietnam

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *