41 thoughts on “ANH NINJA HẬU ĐẬU – ĐẠI CHIẾN NINJA LỐC XOÁY RỒNG!!”

  1. Anh Ninja để ở dưới thông tin giúp các Gấu bé tìm mua được bộ Dragon Master nha!!
    Hệ thống cửa hàng: http://www.mykingdom.com.vn/thong-tin/xem/115/he-thong-cua-hang.html
    Thông tin link sản phẩm Ninjago: http://www.mykingdom.com.vn/thuong-hieu-ninjago.5.28.html?subject=1019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *