Bài 1. Các lỗi thường gặp trong excel1. Lỗi chia 0: #DIV/0
Nguyên nhân: Do thực hiện phép chia 0 hoặc không nhập số chia
Khắc phục: Thay đổi số chia #0
2. Lỗi giá trị: #VALUE!
Nguyên nhân: Giá trị được nhập không cùng kiểu dữ liệu, thừa giá trị
Khắc phục: Kiểm tra lại cú pháp
3. Lỗi sai tên hàm: #NAME?
Nguyên nhân: Sai tên hàm, công thức, quên đặt chuỗi văn bản trong nháy khiến excel không hiểu công thức bạn nhập
Khắc phục: Kiểm tra kí tự trong công thức và sửa lại
4. Lỗi không tìm thấy dữ liệu: #N/A
Nguyên nhân: Thường xảy ra khi không tìm thấy hoặc mất dữ liệu. thường gặp khi sử dụng hàm vlookup, hlookup, match.
Khắc phục: Kiểm tra lại bảng dữ liệu đối chiếu trong hàm.
5. Lỗi độ rộng: #####
Nguyên nhân: Dữ liệu nằm trong cột hẹp không hiển thị hết dữ liệu trong ô
Khắc phục: Thay đổi độ rộng cột chứa ô báo lỗi
6. Lỗi không thể tham chiếu: #REF!
Nguyên nhân: Công thức excel có chứa dữ liệu tham chiếu nhưng không thể tìm thấy, thường là sai liên kết hoặc tham chiếu đến số hàng cột vượt quá dữ liệu vùng tham chiếu
Khắc phục: Kiểm tra phần dữ liệu tham chiếu hoặc liên kết trong công thức.
7. Lỗi dữ liệu rỗng: #NULL!
Nguyên nhân: Chọn vùng dữ liệu không đúng, excel không hiểu chính xác thao tác cần thực hiện
Khắc phục: Kiểm tra lại vùng dữ liệu trong hàm
—-End——-

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *