20 thoughts on “Bạn Đang Nghe Truyện Ngôn Tình Ngược – Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con [Tập 1]”

  1. Chị đọc rất hay.
    Dụ Thiên Tuyết khổ quá không biết sau số phận cô sau này sẽ thế nào. mong kết thúc có hậu

  2. Truyện hay. Giọng chị đọc truyền cảm. Càng nghe càng nghiện giọng chị. Mong được nghe nhiều truyện hơn nữa do chị đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *