50 thoughts on “Bát Quái Chưởng”

  1. Có 2 bé cách cách xinh vc mà ko hốt, xuống đọc cmt thấy tiểu sử là hoạn quan mới vỡ lẽ 😂

  2. bọn tầu cựa hết cảnh đóng rồi hay sao lúc nào cũng chạy tới đường cùng rớt xuống núi

  3. phim như cc,diễn viên đã xấu mà diễn xuất y như bùi chó…
    đệch!!! xem mà ức chế, ko bik trường đào tạo nào cấp bằng đạo diễn và diễn viên cho chúng mày

  4. chưa xem phim nào công phu tồi tệ như vậy.k muốn bl nhưng ngứa mắt quá. tốn gần 2h đồng hồ để xem.

  5. đây gọi
    là kỳ xào diễn anh thôi mà vợ thuật cũng có những chỉ la trong đời để ăn đồng sức khỏe thoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *