15 thoughts on “Bí mật tam giác vàng Tập 1”

  1. Dcm nathavon đánh võ lộn đồi, võ đéo gì mà đối phương đá lại lấy tay ra đỡ, gãy mẹ nó tay 39:41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *