5 thoughts on “Bộ dàn Mỹ nhà hàng xóm nghe cũng hay Vega e315 bass40 cả bộ 43tr cực gấu tại Thắng Audio 0983698887”

  1. Ađù mở lên rồ đi làm để lại hàng xóm nghe. nghe ah nói hài thật đó. 👍🏿👍🏿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *