3 thoughts on “Cá tra da bò hồ Ngọc Linh _ Bình Quới”

  1. hồ này đánh mồi Gì vậy bạn ơi mình đánh nhiều lắm rồi nhưng lên toàn cá nhỏ bạn chỉ giúp với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *