7 thoughts on “Cách cài đặt SQL Server 2017 – How to install SQL Server 2017”

  1. Anh ơi, em cài được rồi mà sao ko thấy cái SQLServer Configmanager giống những phiên bản khác v a, nên ko kết nối được tài khoản sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *