21 thoughts on “Cách đấu nối dây nguồn điện cho quạt trần đảo hiệu Senko | Visionlight channel.”

  1. Làm video mình phải cho ngta dễ hiểu chớ chỉ. T coi video nào mà ko thấy nói chuyện là t 👎👎👎👎👎👎👎👎

  2. Cảm ơn thầy .nhìn chi tiết hướng dẫn của thầy mà nay em đã lắp thành công 4 cái cho quán cafe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *