Cách đưa tập tin lên đám mây trên Windows 10Đưa tập tin, hình ảnh, văn bản lên đám mây để lưu trữ, cách truy cập đám mây trên Website Onedrive.

Đám mây chỉ những nơi trên Internet như OneDrive, nơi bạn có thể lưu tất cả các loại thông tin như ảnh, nhạc, tài liệu và video—thực tế là mọi thứ hoạt động như một tệp—và dễ dàng nhận tệp đó sau từ máy tính, điện thoại, TV hoặc thiết bị khác có kết nối Internet.

Đám mây cũng chỉ các công cụ được thiết kế cụ thể để sử dụng trực tuyến. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Office Online trong trình duyệt web với Microsoft Office 365, trên OneDrive hoặc trên trang web Microsoft SharePoint. Sau đó bạn có thể chia sẻ tài liệu hoặc ghi chú mà bạn đã tạo với những người khác hoặc đặt ở chế độ riêng tư.

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *