38 thoughts on “Cách ghép cạnh và parity 5×5”

  1. Phải lên 2, sau quay qua trái 2, trên quay phải 2 trái xuống 1 trên quay phải 2, phải xuống 1, trên quay phải 2, phải lên 1, trên phải 2, trước mặt qua phải 2, phải lên 1, trước mặt qua phải 2 trái lên 1, sau qua trái 2 phải lên 2

  2. Anh ơi, chừng nữa anh đọc công thức á, anh có thể đọc luôn là lớn hay nhỏ được không anh ví dụ như r lớn hay r nhỏ á

  3. em làm hết các cạnh rồi , còn 2 hay 3 cặp cuối mà làm hoài ko ra, cứ làm 1 cặp lại mất thêm 1 cặp .anh chỉ em cái trường hợp đó đc ko ???

  4. 2:45 (Rr)2 B2 U'2 (Ll) U'2 (Rr)' U2 (Rr) U2 F2 (Rr) F2 (Ll)' B'2 (Rr)2 công thức này mới đúng miệng nói U nhưng tay thì Làm U' vãi ông này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *