20 thoughts on “Cách giải dấu + tầng 3”

  1. Mình khâm phục nhất là công thức ra ra vào vào khúc cuối. Làm sao bạn có thể biết là làm 4 lần hay 2 lần là thành 6 mặt liền. Mình làm theo bạn nó không sai tý nào. Bạn rất giỏi, cuối cùng bạn đã giúp mình giải hết Rubik rồi😘. Trước giờ mình toàn lấy tua vít tháo ra ráp vào ko hà, bây giờ mình mới hoàn thành 6 mặt rubik bằng tay nhờ bạn. Cảm ơn bạn🕊

  2. thừa công thức. hai trường hợp kia làm 1 lần là dc. trường hợp khó 2 lần là ra rùi

  3. bạn có thể nói rõ ra mà không cần kí hiệu mà mình chỉ có 1 cạnh đúng thì làm sao bây giờ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *