13 thoughts on “Cách Lên Đồ BATMAN Đi Rừng Mùa 9 Cực Mạnh| Ad Team Địch Không Được Chơi Với Batman | Gia Huy GT”

  1. Anh ui trang bị này chuẩn k. Vs anh ui đi caesar thì batman mang j và lên đồ j. Anh làm clip tiếp đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *