One thought on “Cách người Nhật chế biến cá hồi ăn sống || món này có tên gọi là Sashimi sakana”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *