Cách tạo bảng và hiệu chỉnh bảng trong WordHướng dẫn cách kẻ bảng và hiệu chỉnh bảng trong Word 2003, Word 2007, Word 2010 và Word 2013, chỉnh sửa bảng trong word, cách tạo bảng trong word 2007, cách tạo bảng trong word 2003, cách tạo bảng trong word 2010, thêm bảng trong word, hòa ô trong word, trộn ô của bảng trong word, cách tạo bảng trong word 2013

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe

3 thoughts on “Cách tạo bảng và hiệu chỉnh bảng trong Word”

  1. Bạn ơi cho mình hỏi là khi mình kẻ bảng mình viết nội dung vào trong bảng thì ô tự động to ra. Nếu muốn hủy điều đó đi thì làm thế nào. mình cứ gõ thêm chữ vào bảng thì bảng lại to ra không dữ nguyên ô ban đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *