26 thoughts on “Cô bé ấy muốn nổi tiếng nên cho nổi luôn :)”

  1. Toàn mấy loại đó nữa..khoe cũng vừa vừa thôi chứ? ~ cái gì cg đăng phản hồi với YouTube cho nó nghỉ kênh, kênh riêng cho người xem bớt như thế đi…

  2. Rác ko. Chấp chị cho mệt, ko biết bao lao công mới đủ. Thế giới đúng là ko cho ai tu nghiệp cả,hazzzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *