5 thoughts on “CUỘC CHIẾN VÔ NGHĨA – Gia Vũ khó qua ải mỹ nhân – Tập 17”

  1. Phòng resỏrt mà như nhà nghỉ rẻ tiền vậy ;))) đúng câu vè, ngồi buồn xem vn film thà rằng kéo khoá….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *