Cuộc gặp bất ngờ lão bị hoại tử chân trên đường đi làm | PHONG BỤIMình vừa nhận được một đoạn video của bạn có tên là Linh, kèm theo những hình ảnh rất thương cảm. Một cụ ông ngồi giữa đường, hai chân bị hoại…

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://ultra-dark-radio.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *