Đặc Nhiệm Bắn Tỉa Phục Kích Tiêu Diệt Băng Đảng Buôn Người | Phim Hành Động Võ ThuậtĐặc Nhiệm Bắn Tỉa Phục Kích Tiêu Diệt Băng Đảng Buôn Người | Phim Hành Động Võ Thuật
*Các bạn xem thêm:
Phim Tình Cảm Việt Nam Hay:
Phim Việt Nam Hay:
Phim Việt Nam Cũ Hay:
Phim Việt Nam Hay:
Phim Đè Tài Chiến Tranh:
Phim Việt Nam Hài Hước:
Fanpage Facebook:
——————————
Đăng Ký Xem Phim Hay Nhất :
Hỏi Đáp:
======================
Bản quyền thuộc về BHMedia

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/giai-tri

16 thoughts on “Đặc Nhiệm Bắn Tỉa Phục Kích Tiêu Diệt Băng Đảng Buôn Người | Phim Hành Động Võ Thuật”

 1. Quả súng bắn tỉa nhìn ảo vãi, kính ngắm vòng chia độ ngoài kính, người bắn tỉa thì mở cả 2 mắt sao mà bắn?

 2. Miền Bắc ngày 31/12
  BTL 39 lot 16
  STL 85 67
  STĐ 31 13
  Lô 3 càng 139 339 439 539 739 839 939 239
  Dàn đều 36 số :
  02,20,12,21,35,53,37,73,56,65,85,58,66,28,82,78,87,79,97,44,55,66,96,14,41,56,65,08,80,76,67,46,64,13,31,00,

 3. Miền Bắc ngày 27/12
  BTL 75
  STL 585
  STĐ 56 43
  Lô 3 càng 175 375 475 875 975 775 575
  Dàn đều 36 số :
  05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89

 4. Miền Bắc 26/12/2019
  BTL 19 lot 18 nhẹ
  STL 595
  BTĐ 08
  TTĐ 08 80 32 23
  Dàn36s:03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
  Dàn64s:00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,18,81,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
  3 càng ghép: 3,4,6,9

 5. Miền Bắc 25/12/2019
  BTL 59
  STL 686
  BTĐ 84
  TTĐ 48 84 44 62
  Dàn36s:04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69
  Dàn64s:03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,59,95,79,97,89,98,99
  3 càng ghép: 3,4,6,9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *