8 thoughts on “Đám Tang Chế Thành Giao Có Rất Nhiều Nghệ Sĩ Nổi Tiếng Về Đưa Tiễn Thành Giao về Nơi An Nghỉ”

  1. Ai cam may quay do qua
    Trên mắt voi hình anh cua che giao kg quay cu quay Dau Dau voi quay sau lung
    Voi noi chuyện trong may kg do qua

  2. Minh kg co o Vn minh o Mỹ nhung moi lan xem clip cua che giao minh kg cam được nước mắt nghe minh nhi hát nghe thuỷ Nga háy le Giang hát noi ve che giao minh kg cam được cam sức
    Cau mong linh hon che mau siêu thoát noi cua phát thường che qua

  3. Hậu quả mình gánh chiệu là phải rồi một ngày ông này giết chết bao nhiêu con vịt mà nói đừng có thừa hoàng cảnh mình làm mình chiệu thôi

  4. Đoạn kết của một đời người ! Xin vĩnh biệt chế Thành giao . Hãy yen nghĩ nơi miền đất mẹ nhé Em …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *