DÂN DÃ BẮC CHUỘC CHẾ BIẾN VÀ CÁI KẾT BUỒNBuổi chiều mình cùng a3 đi bắt chuột về làm cơm chiều. Nhưng chuột thì nhiều nhưng khi quay cho các bạn xem thì rập sự cố. Nên chỉ quay khi chuột đã làm song mong các bạn thông cảm. Lần sao mình sẽ lam clip khác về bắc chuột và chế biến nha…

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://ultra-dark-radio.com/category/kinh-doanh/

One thought on “DÂN DÃ BẮC CHUỘC CHẾ BIẾN VÀ CÁI KẾT BUỒN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *