26 thoughts on “Điệp Vụ Phản Gián Tập 1, Phim Hình Sự Việt Nam Mới Nhất 2019”

  1. tập 1 mới vào, các anh CA có vẽ chuẩn mực và văn minh quá!… mềnh muốn 1 chút tra tấn, lạm lụng nhục hình, khổ sai mới lồi ra khẩu cung. và bàn giao cho tòa án truy tố theo luật định.

  2. Chó này nuôi tốn cơm..🤣🤣🤣 to chả bá vậy mà để người lạ bắt làm chủ rượt theo chết mẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *