Excel tự học: Thông báo lỗi #N/A và cách khắc phục bằng hàm ISNA (Excel 2010) hoặc IFNA (Excel 2013)#Tinhoc360do #Excel360do #Winword360do
Mời like Fanpage:
Khi thực hiện các hàm tìm kiêm, ví dụ VLOOKUP, HLOOKUP hoặc hàm MATCH… chúng ta thường gặp thông báo lỗi #N/A. Thông báo này cho biết Excel không tìm thấy được nội dung cần tìm.
Để khắc phục việc này, chúng ta có thể sử dụng hàm ISNA (Excel 2010 trở về trước) hoặc hàm IFNA (Excel 2013).

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe

6 thoughts on “Excel tự học: Thông báo lỗi #N/A và cách khắc phục bằng hàm ISNA (Excel 2010) hoặc IFNA (Excel 2013)”

  1. E đã học hết video Excel của thầy.
    Nhờ những video thầy dạy mà em đã hiểu rõ 1 phần Excel khi không có điều kiện đi học trung tâm
    E cám ơn thầy ạ !

  2. Cho e hỏi. Một bài mà sử dụng nhiều hàm như hàm and hàm if. Và hàm vlookup thi hàm nao sẽ đứng trước ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *