24 thoughts on “Fairy Tail Hội Pháp Sư HTV3 Lồng Tiếng Tập 5”

  1. Kageyama, phiên phản fairy tail của Shikamaru (Naruto), giống cả ngoại hình, khả năng (bóng) và cả diễn viên lòng tiếng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *