2 thoughts on “Fix Lỗi Không hiện Option: Sheet Format/Size”

  1. Sao mình làm vậy rồi mà vẫn không thay đổi được nhỉ. Bạn có lưu ý gì không vậy. Mình cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *