6 thoughts on “game show nhật bản cởi đồ bựa không tưởng”

  1. Nhật bản toàn mấy trò…………………………………. khiển người xem mất máu😂tui thấy đa số coi toàn con trai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *