28 thoughts on “GTA 5 Bắn Pháo Hoa Giao Thừa 2018 Tại Công Viên Và Cái Kết Cháy Nhà cmnr”

  1. Năm mới đi giết người rồi Xl Dm bị ngáo ak xem kênh của mấy thèm kia năm nói nó không giết người để đón tết còn m như cc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *