6 thoughts on “Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Tập 13 Vietsub”

  1. Có một số người rất tốt nhưng lại k thể yêu ,lại đi yêu những người bít mk thích họ nhưng lại làm ngơ . Bộ phim mk xem 3 lần mà lần nào xem cũng khóc😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *