16 thoughts on “Hotel Transylvania lồng tiếng – Mavis muốn đi chơi”

  1. 118 tuổi thật ra nhà phát hành gợi í là 118 thật ra ở thế giới loài người con nhỏ này chỉ mới 18 tuổi thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *