12 thoughts on “How to download and install SQL Server 2016 Enterprise x64 Full Part 1/2 – Hướng dẫn”

 1. Cho mình hỏi là muốn xem hạn sử dụng của SQL 2016 ở đâu vậy
  Mình tải bản cài đã kích hoặt sẵn bản quyền nhưng khi kiểm tra bằng lệnh sau thấy chưa được active
  SELECT SERVERPROPERTY('productversion') as productversion,
  SERVERPROPERTY ('productlevel') as productlevel,
  SERVERPROPERTY ('edition') as edition,
  SERVERPROPERTY('LicenseType') as LicenseType,
  SERVERPROPERTY('NumLicenses') as NumLicenses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *