22 thoughts on “How to play Red Alert on Windows 10 x64 (Chơi ra2 trên windows 10 64bit)”

  1. E chơi dc r ạ. Nhưng tốc độ game rất chậm thì khắc phục s hả anh. E chỉnh tốc độ trong game lên cao nhất r nhé

  2. còn ra3 thì sao bạn, nó cứ nói là chưa tắt hardware acceleration thì phải làm sao bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *