6 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng vntools chuyển đổi số ra chữ trong excel”

  1. Hi em đã làm được cảm ơn ad. Cái này người ta biết cách đây mấy năm rồi mà giờ em mới biết đúng là lạc hậu. huhu

  2. Cảm ơn vì công thức và bài viết. Ví dụ: người ta thường viết “Chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi sáu ngàn năm trăm bốn mươi ba đồng chẵn.” thay vì: “Chín mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi sáu ngàn, năm trăm bốn mươi ba đồng chẵn” (có quy định hay không mình không biết nữa) Làm thế nào để bó dấu phẩy đi bây giờ?

  3. của mình báo lỗi "Cannot run the macro"set func show". The macro may not be available in this workbook or all macros may be disable"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *