7 thoughts on “Hướng dẫn chơi nhiều acc 3q 1 lúc”

  1. phát sinh đồng bộ là sao ad vào 1 chút nó thông báo cái đó rồi nhấn X hoac OK rồi văng ra ngoài lun

  2. Trong video viết là copy vào ổ C mà khi thực hành thì lại paste vào ổ D là sao ? Nếu nói đúng thì bạn phải nói copy vào ổ cài game chứ :/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *