4 thoughts on “Hướng dẫn đánh giá VITACAM C1080”

  1. Khi ở xa lở mất kết nối wifi.. thì có chỉnh kết nối wifi cho camera từ xa được không hay là nó tự động kết nối khi có tính hiệu lại … Tại khu của mình ưa cúp điện ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *