24 thoughts on “[Hướng dẫn] Giải Rubik 3×3 cho người mới bắt đầu_Tầng 3_ ( chậm, dễ hiểu, chỉ với vaif công thức)”

  1. Thứ tự các tầng 1 , tầng 2, tầng 3 link bên dưới nha các bạn :

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLrBKNNM-gW0s8MufePni2QG11MPnQAaEo

    Tầng 1- https://youtu.be/pB_1pYSMiBI

    Tầng 2 – https://youtu.be/OtG9zNpubmw

    Tầng 3 – https://youtu.be/8Jb8hqjbUps

  2. Trường hợp mặt vàng còn có 1 viên mà mình làm mãi ko lên được. A chi cho trường hợp đặc biệt nay đc ko. Hay rubic mình bị lỗi ạh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *