24 thoughts on “HƯỚNG DẪN GIẢI RUBIK 3×3 | P3: TẦNG 3 🔥 HOÀNG LONG 🔥”

  1. Giải thích giúp mình trường hợp ở trên có 8 viên vàng,làm sao để được mặt toàn bộ viên vàng

  2. Nếu ở trường hợp chỉ có 1 cặp cạnh đối nhau, còn cặp cạnh kia đã đúng màu thì xoay như thế nào vậy anh, em áp dụng công thức mãi mà nó vẫn z à😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *