42 thoughts on “Hướng dẫn tải các ứng dụng không tương thích ngay trên chplay”

  1. Cái này tải Google Arcore về thì cái app đó có sài được không? Ví dụ như pokemon Go chức năng AR+ ý bạn!!?

  2. Anh ơi sao em không thấy ứng dụng anh nói điện thoại của em bị giống như a nói nó nói điện thoại của bạn không tương thích với điện thoại này em buồn lắm a ơi 😭

  3. Me luc truoc tuong ung dung loss nay ko bi. Treo may tu khi lam roi bi treo logo phai lau lam moi chay. Lai may duoc dep. Me kenh di lam tao treo may dkmm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *