23 thoughts on “Hướng dẫn trộn văn bản trên word 2007 – thực hành đơn giản nhất”

  1. Tôi làm 1 ví dụ: Có bảng excel gồm 4 dữ liệu: Họ tên; năm sinh; Quê quán và xếp loại nhưng khi kết thúc các bước ra bảng Word thì dòng Xếp loại cứ bị chạy ra chữ nọ cách chữ kia mấy tab liền là sao?

  2. Mình hỏi tí bạn ơi! lúc mình chọn vào trường để chèn vào thì không hiện tên trường ở bảng xel mà chỉ hiện những cột định dạng là F2; F3; F4 … chỉ mình cách định dạng lại nhé. thanks!

  3. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhưng có một việc nữa mình muôn hỏi là vào tháng sau nếu thay đổi người và số liệu. mình lại phải thực hiện trộn lại từ đầu từng bước chứ không nhấp lệnh trộn là xong như giữa W b W phải không? (mình đã thử nhưng ko được?)

  4. Tớ  thank bạn rất nhiều về video! Bạn cho tớ hỏi ý này được không? Mặc định thì mỗi bản ghi sau khi trộn sẽ hiển thị trên 1 khổ giấy A4, nhưng nội dung bản ghi của tớ ít nên tớ muốn hiển thị 2 bản ghi hoặc nhiều hơn trên 1 khổ A4 thì làm cách nào hả bạn. Tớ dùng word 2007. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *