7 thoughts on “Huyền thoại 12 năm Võ Lâm Truyền Kỳ”

  1. xem lại nhớ cái thời còn chơi đồ tím .. lúc đó vui .. bjo thì .thần nào hiến cho Vng nhiu tiền thì mới mạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *