3 thoughts on “Huyên vlog – Cách làm lông và chế biến lòng của CÀY HƯƠNG.”

  1. Mọi người ơi con này mình đi săn được nặng 9kg,mọi người người ủng hộ mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *