29 thoughts on “KHỦNG LONG XANH ĐỘT NHẬP CÔNG VIÊN NƯỚC CỦA bqThanh !”

  1. Một số đoạn bị giật anh em thông cảm nhé !!
    Chia sẻ video này lên Facebook là giúp mình rất nhiều đó! và mình có động lực làm video mỗi ngày hơn!!!
    Facebook của mình: https://www.facebook.com/bqthanh96

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *