5 thoughts on “Kim Yeon Koung – Olympic Qualification 2016”

  1. Vừa hổ báo vừa đáng iu cưng chết được….có ai như t không từng bỏ học kể cả học trong trường lẫn học tiếng anh để ở nhà xem Ẻm. Khổ nổi người ốm như Cây Tăm mẹ hk cho thức khuya cũng cố trốn trùm mềnh xem cho bằng được. Rằng phong độ hk còn như trước nhưng tình iu dành cho Chị là mãi mãi. Mong sao cho chị sớm tìm được nửa kia của mình- 30 rùi hk còn nhỏ nữa…. KIM YEON KOUNG -I LOVe YOU

  2. 김연경선수 👍최고 입니다
    김연경선수의 자신감을 배우고 싶습니다😉김연경선수가 자랑스럽습니다😄😊10번을 기억 하겠습니다

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *