One thought on “Lấy dữ liệu file này sang file khác trong Excel.”

  1. Ad oi cho m hỏi nếu trong bảng tính a và bảng tính b nếu stt các mã sp k giống nhau ta làm vậy có cho ra kq đúng k ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *