36 thoughts on “Lấy Tàu kéo Hạ Thủy Tàu Biển, Đứt Luôn 2 Cộng Dây”

  1. do thang keo tau no ngu chet me luon con tau no to bu nhu vay no dung cong giay nhu long cu vay dm lam sao khong dut ha dm bo tay dan nay luon roi lam viec tra co an toan va chat luong deo co chi co vai nuoc nao co cong san thi nhan dan cua ho la nhu vay thoi

  2. what a distinctive life style along the river, boat building, fishing and very relax. But sad to say the state of the river is in a horrible state, rubbish all in the river and so polluted. If I have the money I will help clean the river (sad to say I do not have the money to help), but then only one person cannot do it. I think if some leaders or group of people gather together and start the river cleaning campaign. Education the people to, not dump rubbish in the river and also get government support to clean the river I think it will make a cleaner river and a much pleasant life living by the river and more fishes will thrive in it. more business (tourism, fishing and many more)

  3. Nhìn kỷ thuật kéo tàu xuống nước sợ chết ? Rất ngu hiểm cho những nhân công đang làm việc tại đây ? Khg hiểu tại sao ? Hảng xửa tàu có cơ quan kiểm tra an toàn của chính cho hạ thủy với kỷ thuật này xuống hoặc kéo tàu lên , phải được an toàn 75% phần trăm khg ? , xác nhận nguy hiểm thế nào ? xác định ra sao ? khi cơ quan nhà nước ( chính quyền ) cho phép hảng xửa tàu được hoạt động với những con tàu kéo lên và hạ thủy xuống ( sông – biển ) cách kéo tàu hạ thủy thế này ! Má ơi ! Mất mạng như ăn cá giỏi . Lạy các bố thôi !

  4. Làm việc quá nguy hiểm cho mấy anh để ống lăng , ở đây phải đi học hỏi cách hạ thủy tàu an toàn hơn , quá tệ .

  5. Kéo kểu đó không đứt mới lạ . Dây phải xuống đây kéo lên thì sao mà không đứt cho con tàu kéo ra giữa sông

  6. Lạc hậu quá , ,chủ sưởng ko chịu học hỏi ,đầu tư phương tiện công nghệ hạ thủy , vừa an toàn vừa nhanh gon, đầu tư cao thì chi phí sản xuất thấp , chất lượng năng suất tăng , đặc biệt là an toàn,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *