Lịch Sử Kính Thiên Văn – 400 Năm Thay Đổi Tầm Nhìn Của Con Người Về Vũ TrụLịch Sử Kính Thiên Văn – 400 Năm Thay Đổi Tầm Nhìn Của Con Người Về Vũ Trụ

Kính thiên văn được coi là một phát minh vĩ đại của thế kỷ 17 khi nó tạo nên một cuộc cách mạng thay đổi nhận thức của nhân loại về trật tự của Hệ Mặt Trời, kích thước và nguồn gốc của Vũ Trụ. Với lịch sử phát triển hơn 400 năm cùng vô số cải tiến, kính thiên văn đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên của những khám phá và tham vọng chinh phục không gian của loài người.

Nguồn: 360.thuvienvatly.com, shoptech.com.vn, thuvienvatly.com, vietsciences.free.fr, interestingengineering.com

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://ultra-dark-radio.com/category/du-lich/

9 thoughts on “Lịch Sử Kính Thiên Văn – 400 Năm Thay Đổi Tầm Nhìn Của Con Người Về Vũ Trụ”

  1. Ghé thăm kênh mới ủng hộ nhóm nhé bạn: https://www.youtube.com/channel/UCfGn2JDKc4faJw29XiC95PQ

  2. Từ kính thiên văn Galilei phát hiện ra Mặt Trời là trung tâm vũ trụ đến kính thiên văn Hubble là kính thiên văn tinh vi nhất hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *