23 thoughts on “Liveshow Trường Giang Chàng Hề Xứ Quảng 2 – Về Quê – Phần 1”

  1. Mê trấn thành quá rất tuyệt vời luôn giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh chúc trấn thành luôn gặp nhiều may mắn

  2. 2019 coi lại liveshow chú làm mà thích thiệt sự. Đang ở bên Mỹ nên khi nghe tới bà về quê hương mà nước mắt tuôn trào ra nhớ thật sự quê hương Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *