47 thoughts on “Long Châu Truyền Kỳ – Tập 1 | Phim Võ Thuật Kiếm Hiệp Lồng Tiếng”

  1. Trung Quốc có 2 diễn viên nữ tôi thích nhất là Bạch Lộc và Dương Tử cũng thích Triệu Lệ Đĩnh nữa.

  2. Trong phim lấy bối cảnh , cây cầu thang màu đỏ trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm và cây cầu bắt ngang suối trong phim tân Anh Hùng Xạ Điêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *