19 thoughts on “Master Kamal – YOGA CHO MỌI NGƯỜI TẬP 12”

  1. Tập với Thầy tới bài số 10 rồi, sao ko có phần nang cao hơn, tập 11 và 12 bị giống bài cũ roi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *